Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Natječaj za poziciju POMOĆNI RADNIK (M/Ž)

Radno mjesto

Mjesto rada: STON, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 13.10.2022.

Natječaj vrijedi do: 21.10.2022.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine

Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ston objavljuje

NATJEČAJ
za prijem  za radno mjesto
Pomoćni radnik na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

• životopis (vlastoručno potpisan),
• preslik osobne iskaznice
• presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
• elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Ston, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ STON, Trg kralja Tomislava 1,20230 Ston s naznakom  «NE OTVARAJ –  za natječaj Pomoćni radnik“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opis posla pomoćnog rada:
Pomoćni radnik u kuhinji i odgojnim skupinama

 

Poslodavac

Poslodavac: Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON

Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 1,20230 Ston

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *