Do 3. godine života odvija se najintenzivnije učenje i razvoj djeteta, te je stoga od iznimne važnosti djeci te dobi osigurati izazovnu, poticajnu i na istraživanje usmjerenu okolinu u kojoj će mališani spoznavati svijet kroz igru.

Djeca jasličke dobi za učenje i razvoj koriste sva svoja osjetila, te pri tome treba osigurati doživljaje i susrete s neobičnim materijalima, zvukovima, različitim osjetima.

U daljnjem tekstu navest ćemo opća obilježja razvoja mališana od 1. do 3. godine. života. Ta obilježja ipak treba shvatiti okvirno jer je raspon normalnih varijacija djeteta dosta širok. Osim toga, od velike je važnosti individualno pristupati djetetu uzimajući u obzir njegove sposobnosti, interes i temperament. Djetetu ne treba nametati nešto na što svojom zrelošću nije spremno, jer će to narušiti njegovo samopouzdanje, kao i sliku o samom sebi.

Dob

Motorički razvoj

Razvoj govora

Socio – emocionalni razvoj

Od 1. do 2. godine

-Stoji, saginje se i uzima igračku, čuči samostalno

-Pokušava se popeti na sve što može

-Hoda ( u dobi od 12-15 mjeseci) široko razmaknutih stopala s rukama u zraku, do kraja druge godine hoda sigurnije, spuštenih ruku

-Penje se i silazi stepenicama kada ga se drži

-Kreće se žustrim korakom, dok su stopala u stalnom kontaktu s podlogom

-Barata predmetima, služi se žlicom, okreće listove knjige, nogom gura loptu

Stavlja predmete u posudu i vadi ih

-Gradi toranj okomito do pet kockica, te niže kockice vodoravno

-Oponaša šaranje olovkom ili samostalno šara

-Gužva i trga papir

-Umeće krug i kvadrat u predložak

12 do 18 mjeseci- dijete može imati svoj žargon, koji oko 18 mjeseca postupno zamjenjuje artikuliranim riječima

– u govoru su prisutne eholalije (ponavlja riječi koje čuje)

-Pokazuje i gleda imenovane predmete u okolini

-Pamti događaje i do jedan tjedan

-18 mjeseci- govori i do 5- 50 riječi, to je razdoblje u kojem u kratkom vremenu usvaja veliki broj novih riječi

-pokazuje i gleda imenovane dijelove tijela

18-24 mjeseca

Razumije jednostavne naloge bez popratne geste

-uz imenice za bića i predmete iz djetetove neposredne okoline upotrebljava i glagole: „daj“, „ima“, te usvaja pokazne zamjenice ovo, to, ona koje mogu biti praćene gestama

-Imenuje dijelove tijela

-Rabi negacije: „nema“, neće, ne

-Rabi rječice da i ne

-Upotrebljava opisne pridjeve: veliki, mali, vruće

-Zna što je njegovo

-u dobi od 24 mjeseca počinje smisleno povezivati dvije riječi(npr. daj papati)

-U toj dobi najčešće koristi imenice i glagole, koji se ne slažu u rodu, broju i padežu.

-O sebi govori najprije u trećem licu.

-pokazuje ponos i zadovoljstvo kad postigne nešto novo

– pokazuje ljutnju i simpatiju usmjerenu na ljude i predmete

-Oko 18. mjeseca pokazuje ljubomoru

-Prema poznatoj osobi pokazuje ljubav trčanjem u susret

-Pokazuje brigu za svoje igračke

Zna svoje ime

-Zna je li dječak ili djevojčica

-Pokazuje interes za vršnjake

-Sposobno je doživjeti empatiju

-Oponaša svijet odraslih

-Krajem druge godine, prkosnim ponašanjem, ispituje granice iskazujući bijes na način da sjedne ili legne na tlo i vrišti

Od 2. do 3. godine

-Sposobno je izvoditi razne igre s ciljem balansiranja i ravnoteže, pokušava stajati na jednoj nozi

-Penje se i silazi samostalno niz stepenice

-Trči i vozi bicikl (uz pomoćne kotače)

-Samostalno obuva papuče

-Samostalno oblači jednostavniju odjeću

-Samostalno pije iz čaše

-Povlači crte olovkom, pri čemu olovku drži cijelom šakom

-Precrtava krug, vodi liniju kroz jednostavne labirinte, boja veće površine

-Struktura rečenice se širi

-Rado sluša govor odraslih

-Izvršava dvostruke naloge (pođi u…donesi)

-Imenuje predmete na slikama i dijelove tijela

-Imenuje određene pojave i ponašanja

-Opisuje slike i radnje

-Razvija slušno pamćenje uz ponavljanje brojalica i pjesmica

-Počinje se koristiti zamjenicama ja, ti i mi

-Druga godina je doba strahova, dijete se boji jakih zvukova, odvajanja od majke prije spavanja, mraka, samoće, stranih lica

-Uči oponašajući bliske osobe

-Izražava privrženost kroz potrebu praćenja što roditelji rade

-Izražava ljubomoru

-Uspijeva kontrolirati fiziološke potrebe (odvikavanje od pelena)

-Počinje se igrati u grupi, pridržavajući se pravila