Petogodišnje dijete je stabilno, pouzdano, dobro adaptirano. Zadovoljno je onim što radi, a to što radi uglavnom radi dobro. U toj dobi dijete želi biti dobro, zadovoljiti zahtijeve i očekivanja odraslih. U većini djece naglašena je inicijativnost, namjerno istraživanje okoline, planiranje igre s vršnjacima i porast potrebe da se započeta aktivnost izvrši do kraja. Izraženo je učenje izražavanja emocija na društveno prihvatljiv način. S pet godina dijete uspostavlja prva prava prijateljstva, ali budući da razvoj nije završen, ova ravnoteža se narušava u burnoj šestoj godini, kada dolazi do nove ekspanzije. To obično počinje oko pet i pol godina, a smiruje se oko šest i pol, tako da je oko šeste godine dijete vrlo „teško“ za svoju okolinu. Možemo ga usporediti s ponašenjem dvoipol godišnjeg dijeteta.

U šestoj godini života dijete se vrlo brzo motorički razvija. Vrlo je usmjereno na vršnjake, može organizirati zajedničke igre, a sukobe koji se pojavljuju tijekom igre pokušava samostalno riješiti. Dijete bolje razlikuje stvarnost i maštu. Mogu se pojaviti strahovivezanu uz nepoznate situacije, ali i oni su vezani uz maštu. Djetetova emocionalna samoregulacija je puno bolja i može puno primjerenije izraziti ljutnju, ako je do sada bilo na primjeren način usmjeravano. Dijete može neke pojave uzročno objasniti i osloniti se na generalizaciju.

U ovom razdoblju djetetu je važno omogućiti bavljenje tjelesnim aktivnostima koje su temeljene na igri i ugodnom doživljavanju sporta. Radoznalost djeteta i pozitivan stav prema učenju u ovoj dobi možemo podržati odgovarajući na djetetova pitanja i objašnjavajući mu značenje riječi koje ne razumije. Važno je omogućiti usvajanje predmatematičkih vještina kroz konkretna iskustva brojanja, mjerenja i uspoređivanja. Dijete je samostalno o brizi o sebi (oblačenje, higijena, uzimanje obroka), kao i u samostalnom uključivanju u igri s vršnjacima, organiziranju igre, ali i riješavanju sukoba koji plri tome nastanu.

U sedmoj godini dijete vrlo dobro vlada svojim tijelom, ima dobru ravnotežu i koordinaciju. Sve je spretnije u korištenju olovke, te povlači crte različitih oblika. Može zadržati pažnju na zadatku do 15 min. Uočava uzročne veze između predmeta i pojava. Razlikuje i imenuje boje, geometrijske likove, veličine i količine, lijevo-desno. Imenuje dane u tjednu i godišnja doba. Bijes česće izražava verbalnom agresijom, te sve uspješnije kontrolira izražavanje emocija. Uz tijelesne aktivnosti koje sada mogu sadržavati i element natjecanja, važno je potaknuti dijete na uključivanje u aktivnosti za jačanje vještina fine motorike i grafomotorike. Različitim aktivnostima može se dijete potaknuti na jačanje pažnje. Uz aktivnosti koje uključuju natjecanje, važno je sudjelovanje djeteta u aktivnostima koje zahtijevaju suradnju.