Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Upis djece u dječji vrtić i jaslice u pedagošku 2023./ 2024. godinu

Sukladno odredbama Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ston KLASA:601-02/23-09, URBROJ:2117-109/23-01 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ston na 10. sjednici temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Ston“ objavljuje:

OGLAS
za upis djece u dječji vrtić i jaslice u pedagošku 2023./ 2024. godinu
(početak rada vrtića – jaslica 01. rujna 2023.)

Zahtjevi za upis primat će se od 08. svibnja 2023 god. do zaključeno 26. svibnja 2023. god. u prostorijama Dječjeg vrtića Ston, svakoga radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

Zahtjev za upis podnose roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Ston, za djecu koja navršavaju :
za jaslice, jednu godinu života do 31.08.2023.
– za vrtić, tri godine života do 31.08.2023.
Djeca s prebivalištem na području druge općine se mogu upisati po ekonomskoj cijeni vrtića ukoliko ima slobodnih mjesta.
Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti bodovanja sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku upisa djece u dječji vrtić i jaslice.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu – PISANOM UPISNIKU – koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a uzima se u Dječjem vrtiću Ston ili na web stranici djecji-vrtic-ston.hr Uz zahtjev je potrebno priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom upitniku.
Lista upisane djece objavit će se na dan 13.lipnja 2023. godine na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici Vrtića.
Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na tel. 020 / 754 – 644 svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Ravnateljica
Maja Žile

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *